Đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Tổng công ty du lịch Hà Nội

Bởi tonghopsite
Ngày đăng : 14/07/2018, 15 : 25

Hà Nội là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của cả nước do vậy hầu hết lượng khách du lịch tới Hà Nội là loại hình du lịch công vụ hội nghị, hội thảo và các sự kiện theo loại hình MICE. Hà Nội được độc giả tạp trí Smart Travel Asia (2012) bình chọn là 1 trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á -2012. [17]
Tổng công ty du lịch Hà Nội hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con theo quyết định số 106/2004/QĐ- UB, trên cơ sở tập hợp một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Với những bước đi phù hợp, phát huy tốt nội lực và tận dụng thời cơ, đẩy mạnh hợp tác, từ tổng số vốn ban đầu được giao gần 600 tỷ đồng gồm 6 công ty con, 11 công ty liên doanh và một số đơn vị trực thuộc, đến nay Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) đã nhanh chóng phát triển lên 39 công ty thành viên, công ty liên doanh, liên kết…, nâng tổng mức vốn đạt 1.758 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách tăng từ 12% đến 25%. [18]
Hanoitourist là một thương hiệu mạnh của ngành Du lịch Việt Nam. Các hoạt động quảng bá thương hiệu qua hội chợ, báo chí, website… của công ty được triển khai trên nhiều lĩnh vực như du lịch, khách sạn, lữ hành, vui chơi giải trí, thương mại, văn phòng cho thuê. Mục tiêu duy nhất của các hoạt động này làm cho các chương trình du lịch của doanh nghiệp có nhiều người mua. Nhận thức rõ điều này, Hanoitourist cũng như các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành ở Việt Nam đã chú trọng tới việc quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, gia tăng lượng khách hàng. Các hình thức xúc tiến được áp dụng phổ biến là quảng cáo, tham gia các hội chợ triển lãm về du lịch, bán hàng cá nhân, các chuyến đi làm quen.
Tuy nhiên, theo điều tra của tác giả hiện chưa có luận văn nào tại trường Đại học Kinh tế quốc dân và các trường đại học khác đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại một Tổng công ty du lịch nhà nước. Tác giả chỉ tìm được duy nhất một chuyên đề nghiên cứu về đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại một công ty nhà nước. [13] Thực hiện đề tài, tác giả muốn tìm hiểu hoạt động xúc tiến hỗn hợp được tổ chức và triển khai như thế nào tại các công ty du lịch nhà nước và vị trí của chính sách xúc tiến hỗn hợp trong quan nhiệm của các nhà quản trị doanh nghiệp du lịch như thế nào. Tổng công ty du lịch Hà Nội là một công ty du lịch lớn của Việt Nam. Tiếp thị quảng bá là một khâu quan trọng của du lịch. Tiếp thị lại là một trong những điểm yếu của du lịch Việt Nam. Thái Lan, Malaysia du lịch họ phát triển vì họ có chiến lược cạnh tranh rất mạnh và ngân sách tiếp thị du lịch lớn. Theo ông Robert Travers chuyên gia chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ (ESRT) “với kinh phí xúc tiến quảng bá hạn chế, văn phòng đại diện ít ỏi, du lịch Việt Nam đang đối mặt với cạnh tranh gay gắt trong khu vực”. [1] Để quảng bá thương hiệu, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh các công ty du lịch cần thực hiện Marketing hỗn hợp trong đó xúc tiến hỗn hợp là một trong những chiến lược chủ yếu. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp là quá trình truyền thông tổng hợp và khuếch trương do người bán thực hiện gây ảnh hưởng đến nhận thức, thái độ, hành vi của người mua và cuối cùng là thuyết phục họ quay lại mua những sản phẩm du lịch của mình. [6] Đã có một số đề tài về hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong du lịch nhưng chưa có đề tài nào đánh giá toàn diện hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại một công ty nhà nước lớn như Tổng công ty du lịch Hà Nội. Hiện nay, du lịch Việt Nam đang phát triển mạnh, việc nghiên cứu hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại công ty du lịch rất thiết thực vì vậy tác giả chọn đề tài: “Đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Tổng công ty du lịch Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu. 0 Trờng đại học kinh tế quốc dân  HOµNG QUANG HUY ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP TẠI TỔNG CễNG TY DU LCH H NI Chuyên ngành: QUảN TRị KINH DOANH KHáCH SạN DU LịCH ngời hớng dẫn khoa học: TS ĐồNG XUÂN ĐảM Hà Nội – 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết Luận văn nghiên cứu khoa học độc lập, liệu tham khảo, số liệu kết trình bày luận văn đảm bảo trung thực Đề tài nghiên cứu hoàn toàn hợp pháp tiến hành trình tự Tác giả luận văn Hồng Quang Huy MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP TRONG KINH DOANH DU LỊCH 1.1 Cơ sở lý luận .4 1.2 Lý thuyết xúc tiến hỗn hợp 1.2.1 Vai trò hoạt động xúc tiến hỗn hợp 1.2.2 Thành phần quy trình bước xúc tiến hỗn hợp 1.3 Các công cụ xúc tiến hỗn hợp 15 1.3.1 Quảng cáo 15 1.3.2 Marketing trực tiếp .19 1.3.3 Internet marketing 20 1.3.4 Quan hệ công chúng(PR) 22 1.3.5 Xúc tiến bán hàng ( khuyến mại) .23 1.3.6 Bán hàng cá nhân 24 1.4 Xu hướng thách thức hoạt động xúc tiến hỗn hợp kinh doanh du lịch ngày 26 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN 30 2.1 Phương pháp nghiên cứu 30 2.1.1 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu 30 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu áp dụng 31 2.2 Phương pháp thu thập liệu 33 2.2.1 Cách thức chọn người vấn phân tích liệu 33 2.2.2 Chọn người vấn thu thập thông tin 36 2.3 Phương pháp xử lý liệu .40 CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI 42 3.1 Khái quát Tổng công ty du lịch Hà Nội 42 3.2 Đặc điểm thị trường khách tổng công ty du lịch Hà Nội 49 3.2.2 Đặc điểm thị trường khách Hanoitourist 51 3.3 Thực trạng sách xúc tiến hỗn hợp 55 3.3.1 Ngân sách phân bổ cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp 55 3.3.2 Chương trình xúc tiến giai đoạn 2008-2013 .57 3.3.3 Đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp tổng công ty du lịch Hà Nội 67 3.3.4 Những tồn hoạt động xúc tiến hỗn hợp công ty du lịch Hà Nội 80 CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA TỔNG CƠNG TY DU LỊCH HÀ NỘI 84 4.1 Kiến nghị tổng công ty du lịch Hà Nội .84 4.2 Kiến nghị Hanoitourist 85 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC .92 DANH MỤC VIẾT TẮT B2B : Business to business B2C : Business to customer C2C : Customer to customer PR : Public relations DMA : Direct Marketing Association Sở VH-TT&DL TP.HCM : Sở Văn hóa – Thể thao du lịch Thành phố Hồ Chí Minh TƯ : Trung ương TNHH NN MTV : Trách nhiệm hữu hạng nhà nước thành viên DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH BẢNG Bảng 1.1: Khách hàng thông tin liên lạc tương ứng với chu kỳ xúc tiến mục đích hành động 14 Bảng 3.1: Bảng tổng kết năm 2011 -2012 45 Bảng 3.2: Bảng số lượng khách tour 55 Bảng 3.3: Thư góp ý khách hàng 62 Bảng 4.1: Số lượt khách nước mua tour Hanoitourist 87 Bảng 4.2: Chi phí cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp .87 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Biểu đồ số lượng khách tour 55 HÌNH Hình 1.1: Quy trình thực xúc tiến hỗn hợp Hình 1.2: Mơ hình hành vi tiêu dùng khách du lịch 13 Hình 2.1: Mơ hình bước vấn 33 Hình 3.1: Bảng xếp hạng website Hanoitourist Vietravel 72 Hình 3.2: Tỷ lệ % từ khóa dẫn đến website Hanoitourist .72 Hình 3.3: Tỷ lệ % từ khóa dẫn đến website Vietravel 73 Hình 3.4: Số trang website có đường dẫn tới website Hanoitourist Vietravel 74 Hình 3.5: Giá tour du lịch Hanoitourist .75 Hình 3.6: Giao diện website Hanoitourist 75 Hình 3.7: Giao diện trang fanpage ca Hanoitourist 76 Trờng đại häc kinh tÕ quèc d©n  HOµNG QUANG HUY ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP TẠI TỔNG CÔNG TY DU LCH H NI Chuyên ngành: QUảN TRị KINH DOANH KHáCH SạN DU LịCH Hà Nội – 2013 i TểM TẮT LUẬN VĂN Sau tháng thu thập, phân tích liệu, đánh giá tổng hợp kết điều tra, từ lúc nhận đề tài đến hoàn thành tác giả hoàn thành xong luận văn với đề tài đánh giá hoạt động xúc tiến Tổng công ty du lịch Hà Nội Sau tóm tắt đề tài tác giả thực thời gian qua Tổng công ty du lịch Hà Nội hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ – Cơng ty theo định số 106/2004/QĐ- UB, sở tập hợp số doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn Thành phố Hà Nội Với bước phù hợp đến Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) nhanh chóng phát triển lên 39 cơng ty thành viên, công ty liên doanh, liên kết… nâng tổng mức vốn đạt 1.758 tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách tăng từ 12% đến 25% [18] Qua q trình khảo sát cho thấy Tổng cơng ty gồm nhiều công ty trực thuộc liên kết với nhiều cơng ty khác có trụ sở tỉnh, với nguồn kinh phí thời gian có hạn nên tác giả sâu nghiên cứu công ty trực thuộc đại diện công ty lữ hành Hanoitourist Thực đề tài, tác giả nghiên cứu trả lời câu hỏi hoạt động xúc tiến hỗn hợp tổ chức triển khai cơng ty du lịch nhà nước Từ đó, câu hỏi nghiên cứu vị trí sách xúc tiến hỗn hợp quan niệm nhà quản trị du lịch Tác giả thực nghiên cứu, đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp phạm vi Tổng công ty du lịch Hà Nội công ty trực thuộc Hanoitourist năm từ năm 2008-2013 Xuất phát từ nghiên cứu lý luận thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp tổng công ty du lịch Hà Nội, tác giả nghiên cứu đánh giá rõ thành tựu hạn chế hoạt động xúc tiến hỗn hợp Tổng công ty du lịch Hà Nội đồng thời xác định phương hướng, giải pháp tổng hợp hoạt động xúc tiến hỗn hợp nhằm phát triển dịch vụ du lịch dịch vụ khác Tổng công ty du lịch Hà Nội công ty trực thuộc thời gian thời gian tới Hoạt động xúc tiến hỗn hợp chiến lược chủ yếu Marketing hỗn hợp mà tổ chức doanh nghiệp du lịch cần phải sử dụng để tác động vào ii thị trường mục tiêu Trong chiến lược marketing hỗn hợp, chiến lược xúc tiến hỗn hợp có vai trò truyền tin sản phẩm, thu hút người tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp, nơi đến du lịch Xúc tiến hỗn hợp khía cạnh quan trọng nhiệm vụ xúc tiến tổng thể công ty yếu tố định quan trọng thành công hay thất bại hoạt động kinh doanh cơng ty Tác giả xem xét hoạt động xúc tiến hỗn hợp Tổng công ty công ty trực thuộc qua xem trình tự bước xúc tiến hỗn hợp bao gồm xây dựng, tổ chức, đánh giá kết thực xem xét công cụ xúc tiến hỗn hợp quảng cáo, xúc tiến bán hàng, quan hệ công chúng/tuyên truyền, marketing trực tiếp (Direct Marketing), bán hàng trực tiếp/bán hang cá nhân (Personal selling), Internet marketing Tổng công ty công ty trực thuộc Hanoitourist thực Đối tượng khảo sát cá nhân thực vấn sâu cá nhân phù hợp với đề tài Phương pháp khảo sát áp dụng để thực đề tài gồm nhiều biện pháp kết hợp gửi thư, trực tiếp vấn, Internet gọi điện thoại cho người vấn, đồng thời tác giả sử dụng liệu, thông tư công bố liên quan đến đề tài trường Đại học Kinh tế quốc dân nơi khác để thu thập thông tin phân tích liệu Nguồn liệu thu thập bao gồm liệu sơ cấp liệu thứ cấp Nguồn liệu sơ cấp bao gồm viết đăng báo tạp chí khoa học chuyên ngành tạp chí mang tính hàn lâm có liên quan, tài liệu giáo trình xuất khoa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu….Dữ liệu thứ cấp, tác giả lập bảng hỏi thực vấn sâu với cách thức, thời gian tiếp cận tùy người hoàn cảnh Việc vấn thực nhà riêng, văn phòng cơng ty, phòng chờ Tổng công ty quán cà phê Các câu hỏi xác định tất đảm bảo cung cấp đủ liệu cho vấn đề cần thu thập dựa theo lý thuyết bảng hỏi, lý thuyết phân tích tình Tác giả lựa chọn phương pháp nghiên cứu định tính áp dụng câu hỏi mở thực vấn Với câu hỏi mở người trả lời tự đưa đáp án riêng Nền móng để thiết kế bảng hỏi phải xác định mục đích nghiên cứu/câu hỏi nghiên iii cứu, từ xác lập khung/mơ hình nghiên cứu Tác giả đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp Tổng công ty du lịch Hà Nội công ty trực thuộc Hanoitourist qua đánh giá công cụ xúc tiến hỗn hợp thu thập thơng tin phân tích tình theo mơ hình phân tích tình Robert k Yin (2004) Phương pháp nghiên cứu tình (Casestudy) cho phép hạn chế sai số ngữ cảnh cách sử dụng kỹ thuật vấn tạo mơi trường vấn mà đối tượng cảm thấy thoải mái đồng thời cung cấp thông tin tồn diện đặc điểm mơi trường xã hội nơi nghiên cứu tiến hành Phỏng vấn sâu sử dụng có tác dụng tìm hiểu thật sâu chủ đề nghiên cứu cụ thể, nhằm thu thập đến mức tối đa thông tin chủ đề nghiên cứu Áp dụng phương pháp nghiên cứu tình (Case study) giúp người nghiên cứu thu thập thơng tin tồn diện, có hệ thống sâu sắc trường hợp quan tâm Thông tin định tính xử lý logic việc đưa phán đoán chất kiện đồng thời thể logic kiện, tóm tắt ý kiến cá nhân với vấn đề chung vấn đề riêng Từ đó, tác giả xác định cách thức tổ chức, biện pháp thực công cụ xúc tiến tổng công ty công ty trực thuộc Các bước thực xúc tiến hỗn hợp công ty đánh giá áp dụng theo mơ hình quy trình thực xúc tiến hỗn hợp Georgios Drakopoulos (2007) Theo tác giả xem xét công ty cần thực bước xác định đối tượng nhận tin, xác định mục tiêu xúc tiến, xác định ngân sách xúc tiến, thiết kế thông điệp, thực công cụ xúc tiến Hanoitourist Thiết kế chương trình xúc tiến doanh nghiệp cần hiểu đối tượng khách hàng Để đánh giá trình định mua khách hàng, ta có mơ hình lộ trình khách hàng (Customer Journey) để xem xét trình thiết kế chương trình xúc tiến doanh nghiệp có tốt khơng Theo mơ hình khách hàng trải qua bước mong muốn, lập kế hoạch, đặt mua sản phẩm dịch vụ du lịch, trải nghiệm, ấn tượng tiêu dùng sản phẩm du lịch Khách hàng có ý tưởng lên kế hoạch, so sánh giá trị tốt điểm đến định mua sản phẩm dịch vụ 91 Địachỉ:http://www.hanoitourist.com.vn/homehanoitourist/hoatdongmoinhat/1689-hoinghinhiemvu-cuoinam 13 Quyền Hoàng Ly Ni (2007) Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến hỗn hợp trung tâm dịch vụ cơng đồn Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 14 Strauss A & Corbin J (1998/2007), Basics of Qualitative Research – Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd ed, Thousand Oaks CA 15 TerenceA Shimp (2007), Advertising, Promotion and Other Aspects of Integrated Marketing Communications, University of South Carolina 16 Trương Đình Chiến (2010), Quản trị Marketing, nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội tr415, 488, 516 17 Thanh Hiền 2012 Hà Nội, Hội An lọt vào Top 10 điểm đến du lịch hấp dẫn châu Á VietNam tourism review [trựctuyến] Địachỉ:http://www.vtr.org.vn/ index.php?options=items&code=3421 18 Tổng công ty du lịch Hà Nội (2013), Báo cáo tổng thể công ty năm 2013 19 Tổng công ty du lịch Hà Nội (2013), Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2012 phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2013 92 PHỤ LỤC CÂU HỎI MỞ – OPEN QUESTIONS  Cuộc vấn diễn vòng 60-90 phút Để thuận lợi q trình phân tích, vấn ghi âm Tuy nhiên, lý gì, [ơng/bà/anh/chị] thấy khơng thoải mái, ngắt ghi âm cách bấm vào nút “STOP”, dừng vấn lúc mà [ơng/bà/anh/chị] muốn!  Trong q trình kết nghiên cứu luận văn cam kết thông tin thu thập từ vấn đảm bảo áp dụng vấn đề nghiên cứu đánh giá hoạt động xúc tiến tổng công ty du lịch Hà Nội đảm bảo lợi ích uy tín người vấn công ty người vấn, không cung cấp cho cá nhân tổ chức khác không liên quan đến đề tài.khơng tổn hại đến lợi ích cơng ty [Ơng/bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu sơ qua thân công việc mình? [Ơng/bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu lĩnh vực kinh doanh cơng ty Hanoi tourist gì? [Ơng /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu khách hàng mục tiêu Hanoitourist gì, Thị trường khách gồm mảng nào? 93 [Ơng /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu kế hoạch marketing tổng thể công ty ngắn hạn dài hạn? [Ông /bà/anh/chị] làm ơn cho vài đánh giá dẫn chứng đặc điểm thị trường khách Hanoi tourist? [Ông /bà/anh/chị] làm ơn cho biết qua phòng ban công ty, hoạt động quảng cáo, xúc tiến hỗn hợp phận phụ trách,nguồn kinh phí cho hoạt động xúc tiến triển khai [Ơng /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu q trình xây dựng thực xúc tiến hỗn hợp công ty sách sản phẩm, sách xúc tiến quảng cáo, sách tổ chức bán chương trình du lịch? [Ông /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu phương pháp công ty áp dụng để xác định ngân sách dành cho hoạt động xúc tiến→ Lựa chọn chương trình gì, phối hợp phương tiện nào? [Ơng /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu đối tác liên kết với công ty? 10 [Ơng /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu cơng ty có thiết kế thơng điệp cho khách hàng, hình thức cấu trúc nguồn thơng điệp? 11.[Ơng /bà/anh/chị] làm ơn đánh giá số lần mua Tour lặp lại khách? 94 12 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn đánh giá thay đổi số khách, doanh thu, lợi nhận Sau chiến dịch xúc tiến có người biết cơng ty sản phẩm công ty lôi kéo khách hàng? 13 [Ơng /bà/anh/chị] đưa so sánh tiêu số khách, doanh thu, lợi nhuận đạt sau chiến dịch so với trước chiến dịch so với chiến dịch trước sở chi phí bỏ để thực chiến dịch? 14 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu tỷ phần thị trường trước, sau thực chiến dịch xúc tiến? 15 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn đánh giá hoạt động số lần thực quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng,qua đánh giá hiệu hoạt động quan hệ cơng chúng cơng ty? 16 [Ơng /bà/anh/chị cho biết tỷ lệ đặt mua số TOUR vài quý gần đây, qua đánh giá độ hấp dẫn khả lôi kéo khách hàng mua sản phẩm cơng ty? 17 [Ơng /bà/anh/chị] làm ơn cho biết mối quan hệ công ty với khách hàng lâu dài, khách hàng chiến lược? 18 [Ông bà/anh/chị] làm ơn đánh giá cảm xúc khách với số tour du lịch bật Hanoitourist, [Ơng bà/anh/chị] cho vài số liệu thống kê? 19 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu thời gian khách dừng lại điểm đến vài tour chủ yếu,, [Ông bà/anh/chị] cho vài số liệu thống kê? 95 20 [Ơng /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu thơng điệp quảng cáo tới khách hàng cơng ty ? 21 [Ơng /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu hình thức quảng cáo hoạt động xúc tiến q cơng ty? 22 [Ơng /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu chi phí quảng cáo đợt,(năm,quý) tỷ phần chi phí dành cho hoạt động quảng cáo so với doanh thu so với hoạt động xúc tiến khác? 23 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu công ty sử dụng phương tiện quảng cáo nào? 24 Nếu [Ơng /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu doanh thu công ty trước sau quảng cáo? 25 [Ông bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu lượng khách du lịch sau quảng cáo? 26 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn cho biết cơng ty có điều tra người nhớ thông điệp quảng cáo số lượng bao nhiêu? 27 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu người thích thơng điệp quảng cáo số người điều tra? 28 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu nay, khách hàng mua loại sản phẩm cơng ty hy vọng họ mua ngắn hạn dài hạn? 29 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu cơng ty có kiến nghị, đề xuất cho việc 96 phát triển chương trình quảng cáo tiếp theo? 30 [Ơng /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu mục đích hoạt động xúc tiến bán cơng ty nhằm vào đối tượng nào? 31 [Ơng bà/anh/chị] làm ơn cho biết chiến dịch quảng cáo kéo dài trước thay đổi thông điệp quảng cáo chủ đề? 32 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu chi phí hình thức hoạt động xúc tiến bán công ty cho hoạt động khuyến mãi, poster, quà tặng, hội chỡ, thi cơng ty tổ chức…? 33 [Ơng /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu công cụ xúc tiến bán mà công ty sử dụng? 34 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn cho biết hoạt động khuyến công ty khách hàng? 35 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu phận người tham gia bán hàng trực tiếp công ty? 36 Theo [ông/bà/anh/chị] nhu cầu khách làm công ty quan tâm nhất? 37 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu hoạt động hội nghị, triển lãm, hoạt động hỗ trợ, tài trợ, tổ chức thi, kiện công ty tham gia? 38 [Ơng /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu cơng ty sử dụng phương thức marketing trực tiếp ? 39 [Ơng /bà/anh/chị] làm ơn cho biết chi phí cho hoạt đông marketing trực tiếp 97 tỉ phần chi phí hoạt động xúc tiến hỗn hợp Hanoitourist? 40 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu hoạt động gửi thư khách hàng,chúc mừng giới thiệu,brochure công ty? 41 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu phản hồi khách hàng dịch vụ công ty theo hình thức tập trung vào vấn đề gì? 42 [Ơng /bà/anh/chị] làm ơn giới thiệu cơng ty có biện pháp tương tác với khách hàng trước sau bán sản phẩm? 43 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn cho biết phận thực biện pháp chi phí thực nào? 44 [Ông /bà/anh/chị] làm ơn cho biết thị trường mục tiêu internet công ty? Sau kết thúc, nói lời cảm ơn với người vấn Tơi xin cám ơn [ông/bà/anh/chị] dành thời gian quý báu để tham gia vấn Chúng tơi tin tưởng chia sẻ quý báu [ơng/bà/anh/chị] đóng góp to lớn giúp tơi hồn thành luận văn Xin chúc [ông/bà/anh/chị] sức khỏe, hạnh phúc thành công!” 98 PHỤ LỤC Tổ chức máy Tổng công ty du lịch Hà Nội * Bộ máy quản lý, điều hành: Chủ tịch Hội đồng thành viên 45 Thành viên Hội đồng thành viên 46 Tổng Giám đốc 47 Các Phó Tổng Giám đốc 48 Kiểm soát viên 49 Kế toán trưởng * Các phòng chun mơn nghiệp vụ: Văn phòng Phòng Tổ chức cán Phòng Tài Kế hoạch Phòng Đầu tư Phát triển Phòng Quản lý kinh doanh Tòa nhà Phòng Cơng tác Đảng Đoàn thể * Các Đơn vị phụ thuộc Tổng công ty: Công ty Lữ hành Hanoitourist: Công ty Thương mại Cung ứng Nhân lực: Khách sạn Hòa Bình: Trung tâm Thương mại Dịch vụ Du lịch: Trung tâm Thương mại Dịch vụ Hoàng Long: Trung tâm Điều hành Du lịch Miền Trung: * Các Công ty thành viên: Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thể Thao Hà Nội Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Dân Chủ 99 Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Thanh Niên Hà Nội Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Thủ Đô Nguồn nhân lực doanh nghiệp * Bộ máy quản lý, điều hành: Chủ tịch Hội đồng thành viên Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Giám đốc Các Phó Tổng Giám đốc Kiểm sốt viên Kế tốn trưởng * Các phòng chun mơn nghiệp vụ: Văn phòng Phòng Tổ chức cán Phòng Tài Kế hoạch Phòng Đầu tư Phát triển Phòng Quản lý kinh doanh Tòa nhà Phòng Cơng tác Đảng Đồn thể * Các đơn vị phụ thuộc Tổng công ty: Công ty Lữ hành Hanoitourist: Công ty Thương mại Cung ứng Nhân lực: Khách sạn Hòa Bình: Trung tâm Thương mại Dịch vụ Du lịch: Trung tâm Thương mại Dịch vụ Hoàng Long: Trung tâm Điều hành Du lịch Miền Trung: * Các Công ty thành viên: Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thể Thao Hà Nội Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Dân Chủ 100 Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Thanh Niên Hà Nội Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Thủ Đô Công ty liên doanh liên kết Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội Cơng ty Cổ phần Du lịch Hà nội- Hạ Long Công ty tnhh Khách sạn Điện Biên Phủ-Hà Nội Công ty Cổ phần HàNoitourist Taxi Công ty Cổ phần Hà Nội Hưng Yên Công ty Cổ phần Đông Đô Công ty Cổ phần Quốc tế ASEAN Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Du lịch Hà Nội Cơng ty Đầu tư Du lịch Pico Việt Nam Công ty Liên doanh Khách sạng Thống Nhất Metropole Công ty Phát triển Du lịch hữu hạn Làng Nghi Tàm Công ty TNHH Khách sạn Hà Nội Công ty Liên doanh SAS Hà Nội Royal Hotel Công ty TNHH Thương mại quốc tế Dịch vụ Siêu thị Bourbon Thăng Long Công ty Liên doanh Đại Chân Trời Công ty TNHH Thăng Long Property Công ty TNHH Pacific Thăng Long 101 Bảng 4.1: Nguồn nhân lực HaNoitourist Năm Số lượng nhân viên 2007 2008 2009 2010 95 85 81 87 Biểu đồ 4.1: Nguồn nhân lực HaNoitourist (Nguồn: công ty lữ hành Hanoi tourist) PHỤ LỤC 102 Một chương trình khuyến Cơng ty Thăng Long GTC: Một Chương trình khuyến mại hấp dẫn đặc biệt “Âm vang Sông Hồng” Công ty Thăng Long GTC, Công ty thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội diễn vào lúc 10h ngày 20/4/2013 (Thứ bảy) Hội chợ Du lịch Quốc Tế Việt Nam (VITM) Công ty Thăng Long GTC xin giới thiệu sản phẩm du lịch trợ giá từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines, bao gồm tour nội địa quốc tế là: Đà Nẵng ngày đêm, Phú Quốc ngày đêm, Thái Lan ngày đêm cuối Singapore ngày đêm Tất sản phẩm Vietnam Airlines hỗ trợ giá vé máy bay nên quý khách hồn tồn n tâm tận hưởng chuyến du lịch chất lượng cao với giá rẻ đến bất ngờ – Tiếp theo không phần hấp dẫn, tour du lịch sơng Hồng Hiện nay, ngồi chương trình du lịch truyền thống sử dụng phương tiện tàu thủy chúng tơi tổ chức số chương trình kết hợp phương tiện Tàu thủy, ô tô, xe đạp đến với: + Chùa Bút Tháp, Lăng Kinh Dương Vương, Làng Tranh Đông Hồ + Làng nghề Mây tre đan Ninh Sở + Đền Hai Bà Trưng (Mê Linh) + Làng Cổ Đường Lâm (Sơn Tây), – Để chi tiết Q khách tìm hiểu qua tờ gấp, Website: dulichsonghong.com, qua số điện thoại, trực tiếp qua địa số 46 Chương Dương Độ Một số tour thường xuyên nước Hanoitourist: Khám phá Nhật Bản-Hàn Quốc 103 Khám phá Nhật Bản: Tokyo-Kyoto-Osaka Du lịch Úc: Sydney-Canberra-Melbounne Hàn Quốc: Soul-đảo Jeju-Everland-Famta-xtick show Singapore-Malaysia: Hot &New Tour Thái Lan (Vietnamlines): Bang kok-Pattaya Pháp-Bỉ-Hà Lan-Đức-Thụy Sỹ- Ý Du lịch toàn cảnh nước Mỹ Thiên đương du lịch Bali (Bali_Singapore) Hong Kong-Dysneyland Hong khong-Thâm Quyến-Quảng Châu Trung Quốc: Bắc Kinh-Tô Châu-Hàng Châu-Thượng Hải(tàu siêu tốc) (Nguồn: 2013 [Trực tuyến] Địa chỉ:http://du-lich-nuoc-ngoai.hanoitourist.vn) PHỤ LỤC Tác giả sưu tầm số báo viết Hanoitourist 104 Hồi Nam 2009.Tổng cơng ty Du lịch Hà Nội – Thương hiệu mạnh ngành du lịch Thủ đô [trực tuyến] Địa chỉ: http://www.baomoi.com/Tong-cong-ty-Du-lich-HaNoi-Thuong-hieu-manh-cua-nganh-du-lich-Thu-do/137/3545734.epi PV.Báo Du lịch Việt Nam.2010.Tổng cơng ty du lịch Hanoi vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng ba [trựctuyến] Địa chỉ:http://www.vtr.org.vn/index.php? options=items&code=2340 2012 Kích cầu du lịch 2013: Cần tăng thực tế, giảm phong trào [trực tuyến] Địa chỉ:http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Du-lich/570253/kich-cau-du-lich-2013-cantang-thuc-te-giam-phong-trao Trang Thu.2012.Thêm “lực hút” cho du lịch Thủ đô 2012 [trực tuyến].Địa chỉ: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Du-lich/561178/them-luc-hut-cho-du-lich-thu-do Phương Thảo.2013.Chương trình khuyến mại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM [trực tuyến] Địa chỉ: http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/viet-nam/ho-chiminh/hoi-cho-du-lich-quoc-te-tp-hcm-lan-thu-9-2875247.html Lan Anh.2013.Sắp có hội chợ khuyến du lịch Việt [trực tuyến] Địa chỉ:http://www.baomoi.com/Sap-dien-ra-Hoi-cho-khuyen-mai-dau-tiencua-du-lich-Viet-Nam/137/10301322.epi (Hanoitourist) – Lần đầu tiên, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Travel Mart-VITM Ha Noi 2013) diễn Trung tâm Triển lãm Quốc tế (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) từ ngày 18-21/4 tới 2013.Hanoitourist đẩy mạnh đầu tư sở vật chất phục vụ du lịch [trực tuyến] Địa chỉ: http://www.baomoi.com/Hanoitourist-day-manh-dau-tu-co-so-vatchat-phuc-vu-du-lich/137/10662538.epi 2013.Hanoitourist:Thương hiệu mạnh ngành du lịch Việt Nam [trực tuyến] Địa chỉ: http://vccinews.vn/?page=detail&folder=197&Id=6143 Thu Trang.2013 Tổng công ty du lịch Hà Nội kỷ niệm 50 năm thành lập [trực tuyến] Địa chỉ: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Du-lich/581505/tong – cong – ty-dulich-ha-noi-ky-niem-50-nam-thanh-lap/ PV.2010.Hanoitourist xây dựng phát triển[trựctuyến] Địachỉ:http://www.bao xaydung.com.vn/news/vn/1000-nam-thang-long/hanoitourist-xay-dung-va- 105 phat-trien.html TTXVN 2004.Thành lập tổng công ty du lịch Hà Nội[trựctuyến].Địachỉ:http://vietbao.vn Du-lich/Thanh-lap-Tong-cong-ty-Du-lich-Ha-Noi/45143101/254/ Một số báo viết hoạt động xã hộiHanoi tourist tổng công ty du lịch Ha Nội đăng tải: 2013 Giải giao lưu thể thao hữu nghị 2013[trực tuyến].Địa chỉ: http://baodulich.net.vn/vn/official/thitruong/639/H%C3%A0-N%E1%BB %99i-%C4%91%E1%BA%B9p-trong-l%C3%B2ng-du-kh%C3%A1ch-th %E1%BA%ADp-ph%C6%B0%C6%A1ng.htm 2013.Hà Nội đẹp lòng du khách thập phương [trực tuyến].Địa chỉ: http://baodulich.net.vn/vn/official/tintuc/856/Gi%E1%BA%A3i-giao-l %C6%B0u-th%E1%BB%83-thao-h%E1%BB%AFu-ngh%E1%BB%8B-2013-th %E1%BB%83-thao.htm

– Xem thêm –

Xem thêm: Đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Tổng công ty du lịch Hà Nội, Đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Tổng công ty du lịch Hà Nội

You may also like

Để lại bình luận