Tiêu Chuẩn BSCI – Trách Nhiệm Xã Hội cho Doanh Nghiệp

Bởi tonghopsite

Contents

KHÁI NIỆM BSCI LÀ GÌ ?

BSCI (Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh) ra đời năm 2003 từ đề xướng của Hiệp hội Ngoại thương (FTA) với mục đích thiết lập một diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. BSCI có 9 nội dung quan trọng là: Tuân thủ luật liên quan; tự do hội đoàn và quyền thương lượng tập thể; cấm phân biệt đối xử; trả công lao động; thời giờ làm việc; an toàn nơi làm việc; cấm lao động trẻ em; cấm lao động cưỡng bức; các vấn đề an toàn và môi trường.

Bộ quy tắc ứng xử BSCI là bộ các nguyên tắc và giá trị phản ánh sự tin tưởng của người tham gia BSCI và những mong đợi của họ đối với các đối tác kinh doanh. Các nguyên tắc được nêu trong Bộ quy tắc ứng xử BSCI trình bày những mục tiêu đầy tham vọng và những kỳ vọng tối thiểu mà người tham gia BSCI có được liên quan đến cách ứng xử xã hội của chuỗi cung ứng của họ.

MỤC TIÊU CỦA BSCI

Mục tiêu cuối cùng của BSCI là cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng toàn cầu trên toàn thế giới. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được thông qua một cam kết mạnh mẽ từ những người tham gia thực hiện hệ thống. BSCI hoạt động trên các nguyên tắc sau đây:

 • Cam kết: Những người tham gia cam kết thực hiện Bộ luật ứng xử BSCI như là một phần của mối quan hệ kinh doanh của họ với các nhà sản xuất, cho thấy sự sẵn sàng để cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng của họ.
 • Phù hợp: Cung cấp một hệ thống duy nhất và thống nhất cho các nhà sản xuất trên toàn thế giới bao gồm một quy tắc ứng xử và một quá trình thực hiện, bảo đảm tính thống nhất và so sánh trong đánh giá.
 • Toàn diện: Hệ thống tuân thủ xã hội BSCI là áp dụng cho cả các công ty lớn và nhỏ và bao gồm tất cả các sản phẩm sản xuất công nghiệp có nguồn gốc từ bất cứ quốc gia nào.
 • Phát triển theo định hướng: BSCI không phải là một chương trình chứng nhận. Chúng tôi cung cấp một phương pháp tiếp cận phát triển từng bước giúp các nhà sản xuất thực hiện các quy tắc ứng xử dần dần. Các nhà sản xuất đáp ứng tất cả các yêu cầu BSCI được khuyến khích đi xa hơn và đạt được thực tế của chúng tôi tốt nhất, hệ thống quản lý xã hội SA8000 và cấp giấy chứng nhận phát triển bởi Trách nhiệm Xã hội Quốc tế .
 • Đáng tin cậy: BSCI chỉ sử dụng, các công ty đánh giá có kinh nghiệm và độc lập bên ngoài để thực hiện đánh giá.
 • Tập trung vào các quốc gia có nguy cơ: BSCI tập trung vào các quốc gia có nguy cơ mà vi phạm các quyền của người lao động xảy ra thường xuyên như là: Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ.. .
 • Hiệu quả: Sẵn có hệ thống cơ sở dữ liệu về các nhà sản xuất để tránh trùng lặp kiểm tra tại các nhà máy đã có trong hệ thống.
 • Dựa trên tri thức: Tích hợp nghiên cứu ở cấp độ sản xuất để phát triển kiến ​​thức và kỹ năng về cách cải thiện điều kiện làm việc trong nhà máy.
 • Hợp tác: BSCI nuôi dưỡng sự tham gia của các bên liên quan ở châu Âu và các nước sản xuất.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN BSCI

– Tiêu chuẩn BSCI 2003 được vận dụng cho toàn bộ tổ chức triển khai, không phân biệt mô hình, khu vực, quy mô, … Hệ thống tuân thủ xã hội BSCI là vận dụng cho cả những công ty lớn và nhỏ và gồm có toàn bộ những loại sản phẩm sản xuất công nghiệp có nguồn gốc từ bất kể vương quốc nào .
– Đây là tiêu chuẩn mang đặc thù tự nguyện, tập trung chuyên sâu vào việc quản trị tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội .
– Khi tổ chức triển khai thiết kế xây dựng và cung ứng theo tiêu chuẩn BSCI 2003, tổ chức triển khai có mạng lưới hệ thống quản trị nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội hoàn toàn có thể tạo ra thiên nhiên và môi trường thao tác giảm thiểu rủi ro đáng tiếc tương quan đến an toàn lao động, công nhân được đối xử công minh, nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của người lao động, người mua và nhu yếu lao lý .

Lưu ý:

◆ Khi doanh nghiệp ký kết tuân thủ theo BSCI, có nghĩa là trong phạm vi ảnh hưởng của mình, doanh nghiệp cần cam kết thừa nhận những tiêu chuẩn về xã hội và môi trường tự nhiên theo pháp luật của BSCI .
◆ Đồng thời, bảo vệ trong những chủ trương của mình sẽ có những giải pháp tương thích để tiến hành thực thi và tuân thủ .
◆ Ngoài ra, những công ty đáp ứng phải bảo vệ những nguyên tắc của BSCI cũng sẽ được tuân thủ bởi những nhà thầu phụ của mình có tham gia trong những tiến trình sản xuất từ những tiến trình mở màn cho đến khi mẫu sản phẩm được triển khai xong .

PHIÊN BẢN MỚI NHẤT BSCI – BSCI năm trước

Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI phiên bản 1/2014 hiện hành nhằm mục đích đề ra những giá trị và nguyên tắc mà Người tham gia BSCI cố gắng nỗ lực thực thi trong những chuỗi đáp ứng của mình. Bộ Quy Tắc này đã được Hiệp Hội Thương Mại Nước Ngoài ( FTA ) phê duyệt vào ngày 28 tháng 11 năm 2013 và thay thế sửa chữa Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI phiên bản 2009 trong toàn bộ những bản dịch. Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI hiện hành gồm có ba phần thông tin chính :

 1. a) Lời nói đầu, Diễn giải, các Giá trị và việc Thực hiện của Chúng Ta, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh;
 2. b) các Nguyên tắc, đề cập cụ thể hơn về các Đối Tác Kinh Doanh của Người tham gia BSCI
 3. c) các Điều Khoản Thực Hiện BSCI, Tài liệu tham khảo BSCI và Bảng chú giải thuật ngữ BSCI, là một phần không thể Tách rời của Bộ Quy Tắc này và cung cấp thông tin chi tiết hơn về việc diễn giải và thực hiện BSCI.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI phiên bản 1/2014 có hiệu lực hiện hành vào ngày 1 tháng 1 năm năm trước. Phiên bản tiếng Anh của tài liệu này là một phiên bản có tính ràng buộc về mặt pháp lý .

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG BSCI

 • Tuân thủ luật pháp (Luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có hiệu lực nên được áp dụng trong các doanh nghiệp)
 • Giờ làm việc phải hợp pháp (giờ làm việc phải tuân thủ các tiêu chí được mô tả trong Luật Lao động có hiệu lực)
 • Công bằng trong bồi thường (tính toán bồi thường của công nhân bị sa thải phải tuân theo quy định có liên quan)
 • Ngăn chặn lao động trẻ em (cấm hợp pháp lao động trẻ em và tránh lao động trẻ em chưa đăng ký trong các doanh nghiệp)
 • Ngăn chặn lao động cưỡng bức (trong trường hợp này cần phải xử phạt hình phạt theo luật định, nếu không có sự đồng ý của công nhân thì không thể buộc phải làm việc và không thể làm việc trong một công việc không mong muốn)
 • Tự do lập hội và quyền thương lượng tập thể (nhân viên có quyền tham gia các hoạt động công đoàn và không bị cản trở dưới bất kỳ hình thức nào)
 • Ngăn chặn tất cả các hình thức phân biệt đối xử (nhân viên từ các tôn giáo hoặc văn hóa khác nhau nên được cấp giấy phép phù hợp cho giờ thờ phượng và không có sự thiên vị giữa các nhân viên vì một số lý do)

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ BSCI

 • Yêu cầu tuân thủ pháp luật.
 • Cung cấp phương thức phát triển quan hệ đối tác kinh doanh hợp đạo đức và có trách nhiệm chung, trao quyền cho người lao động thông qua thương mại quốc tế.
 • Dựa trên các Công ước Cơ bản của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO), áp dụng cho tất cả các quốc gia.
 • Phù hợp với các Nguyên tắc hướng dẫn về kinh doanh và nhân quyền của Liên Hiệp quốc và các tiêu chuẩn quốc tế tương tự.

Mục tiêu ở đầu cuối của BSCI là cải tổ điều kiện kèm theo thao tác trong chuỗi đáp ứng toàn thế giới trên toàn quốc tế. Mục tiêu này chỉ hoàn toàn có thể đạt được trải qua một cam kết triển khai và duy trì liên tục từ những người tham gia thực thi mạng lưới hệ thống .

 • Tiêu chuẩn BSCI được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô, …
 • Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội.
 • Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn BSCI, tổ chức có hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến an toàn lao động, công nhân được đối xử công bằng, nhằm thỏa mãn nhu cầu của người lao động, khách hàng và yêu cầu luật pháp.

Để hoàn toàn có thể thực thi việc tham gia làm thành viên của BSCI, doanh nghiệp cần dựa vào checklist để thanh tra rà soát xem có đủ những điều kiện kèm theo để vận dụng BSCI. Một số điều kiện kèm theo được nêu rõ trong checklist như doanh nghiệp phải có mạng lưới hệ thống phòng cháy chữa cháy, người lao động được huấn luyện và đào tạo về an toàn lao động và đóng bảo hiểm cho người công nhân vừa đủ. Có nhà bếp ăn tập thể và 1 tháng không được làm tăng ca quá 30 giờ và 1 năm không quá 200 giờ. Việc vận dụng bộ quy tắc BSCI sẽ không có ghi nhận mà chỉ có tác dụng đánh giá chính là báo cáo giải trình đánh giá theo hạng. Cụ thể như sau :

 • – Hạng AB -> 2 năm.
 • – Hạng CD -> 1 năm.
 • – Hạng E -> 6 tháng.
 • Tiêu chuẩn BSCI được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô…. Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội. Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn BSCI, tổ chức có hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến an toàn lao động, công nhân được đối xử công bằng, nhằm thỏa mãn nhu cầu của người lao động, khách hàng và yêu cầu luật pháp.

Kinh nghiệm và thực tiễn đánh giá BSCI trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu

Qua quy trình đánh giá BSCI trong một số ít doanh nghiệp chế biến thủy hải sản cho thấy, trong số những tiêu chuẩn đánh giá, thực tiễn đánh giá có 1 số ít yếu tố những doanh nghiệp hay gặp phải đã ảnh hưởng tác động đến hạng đạt được hoặc truy thuế kiểm toán đánh giá đạt hay không đạt như sau :

Về lương bổng và thời gian làm việc:

Nội dung số 3 ( lương bổng ) và số 4 ( thời hạn thao tác ) là yếu tố hầu hết qua thực tiễn đánh giá hay bị đơn vị chức năng truy thuế kiểm toán ( audit ) đánh giá là vi phạm .
Như đã cập phần 3.1, ngành Thủy sản với đặc trưng nhờ vào rất lớn vào mùa vụ, do vậy ở những tháng mùa vụ yên cầu nhu yếu xử lý nhanh, cũng như là ngành chế biến thực phẩm, sản xuất xuất khẩu theo đơn hàng, nên nhiều lúc cần xử lý nhanh đơn hàng, trong khi lực lượng lao động thủ công bằng tay lúc bấy giờ đang thiếu. Do vậy, việc tăng ca và vượt thời hạn theo pháp luật của luật lao động là khó tránh khỏi .
Hướng khắc phục : Nguyên tắc giỏi một việc và biết nhiều việc cần được chăm sóc ở những doanh nghiệp chế biến thủy hải sản xuất khẩu. Theo nguyên tắc này, những doanh nghiệp sẽ bảo vệ công nhân sẽ thao tác liên tục, tránh hiện tượng kỳ lạ tăng ca, vừa vi phạm luật lao động lại làm tăng ngân sách cho doanh nghiệp, bởi lẽ lương ngoài giờ bằng 150 % lương trong giờ. Mặt khác, ở những thời gian không có nguyên vật liệu, công nhân vẫn có việc làm, tránh hiện tượng kỳ lạ bù lương nếu thấp hơn mức lương cơ bản do Nhà nước pháp luật. Tuy nhiên, theo tâm ý của người lao động, họ chỉ thích làm những việc làm mà họ đã quen, mặt khách nếu chuyển làm việc làm khác ( Ví dụ từ tổ đông sang steak, hay từ steak sang hấp, … ) với mức độ trình độ hóa chưa cao thì tác động ảnh hưởng đến hiệu suất của họ, nên họ khó gật đầu. Do vậy, để tạo tính không thay đổi vĩnh viễn, những doanh nghiệp nên có chính sách khuyến khích tương hỗ lương cho những công nhân học thêm nghề mới .

Về chế độ tiền lương, gần như các doanh nghiệp chế biến thủy sản, công nhân được hưởng lương theo năng suất. Do vậy, cần xây dựng quy định về tiền lương, hệ số tính lương theo sản phẩm rõ ràng và cụ thể, chế độ thưởng phạt được quy định cụ thể. Tiền lương phải được xây dựng trên cơ sở định mức lao động và mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định, hàng năm khi mức lương tối thiểu được quy định, thì doanh nghiệp nên tính toán lại mức lương cho người lao động, đảm bảo không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Về kế toán:

Chứng từ cần không thiếu, biểu lộ rõ trên bảng lương về lương thời hạn thao tác trong giờ, ngoài giờ, mức lương thanh toán giao dịch cho từng loại lương, bộc lộ rõ mức lương thưởng theo hiệu suất, thưởng vượt hiệu suất, thưởng do tỷ suất tịch thu vượt chuẩn, … Trong một số ít trường hợp lương của người lao động không đạt được mức lương tối thiểu do Nhà nước pháp luật do yếu tố khách quan, và doanh nghiệp bù lương, mức bù lương như thế nào, để báo cáo giải trình khi truy thuế kiểm toán ( Audit ) để được đồng ý. Qua trong thực tiễn đánh giá, có nhiều doanh nghiệp báo cáo giải trình về triển khai của doanh nghiệp rất tốt, tuy nhiên chứng từ kế toán không tương thích, dẫn đến truy thuế kiểm toán đánh giá không đạt ở nội dung này. Nhìn chung, chứng từ kế toán hợp pháp hài hòa và hợp lý, phản ánh thực tiễn tại doanh nghiệp nên chứng từ kế toán cần quan tâm để truy thuế kiểm toán được thuận tiện .

Về An toàn và sức khỏe cho người lao động:

An toàn và sức khỏe thể chất cho người lao động luôn là yếu tố chăm sóc của bất kể doanh nghiệp nào hoạt động giải trí sản xuất. Tuy nhiên, không tránh khỏi thiếu sót và yếu tố là ý thức của người lao động. Mặt khác, 1 số ít doanh nghiệp có thời hạn thiết kế xây dựng đã lâu, 1 số ít trang thiết bị hay sắp xếp không hài hòa và hợp lý, 1 số ít xí nghiệp sản xuất mua lại và nhà xưởng được triển khai trên hiệu chỉnh sắp xếp và những trang thiết bị sẵn có. Mặt khác, những doanh nghiệp chế biến thủy hải sản xuất khẩu luôn tiếp cận nguồn điện nước dễ mất an toàn lao động. Do vậy, cần quan tâm đến những yếu tố, như : phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn mạng lưới hệ thống điện nước, dụng cụ bảo lãnh bảo đảm an toàn người lao động phải được phân phối khá đầy đủ … Có nhiều xưởng truy thuế kiểm toán không đạt vì mạng lưới hệ thống cửa mở ra vào không bảo vệ bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, mạng lưới hệ thống ngắt cầu dao điện hay dây điện sắp xếp không tương thích, …

Vấn đề về sức khỏe thể chất của người lao động cũng là yếu tố cần chú ý quan tâm : Hàng năm, người lao động cần được khám sức khỏe thể chất, chủ trương tương hỗ người lao động doanh nghiệp cần chú ý quan tâm để chứng minh chứng từ kế toán bộc lộ yếu tố này, không riêng gì là những giấy khám sức khỏe thể chất do người lao động cung ứng, ngân sách gắn liền được biểu lộ rõ ràng trên những hóa đơn chứng từ kế toán. Vấn đề sức khỏe thể chất cho người lao động, đặc biệt quan trọng trong những doanh nghiệp chế biến thủy hải sản xuất khẩu cũng luôn được chăm sóc để tránh lây nhiễm vi sinh cho thiên nhiên và môi trường sản xuất hay có năng lực cao lây nhiễm vào loại sản phẩm, không riêng gì gắn với BSCI, thế nhưng khi đánh giá nhiều doanh nghiệp cũng bị đánh giá không đạt .
Ý thức của người lao động : Qua trong thực tiễn, yếu tố an toàn lao động còn phát sinh do ý thức của người lao động, doanh nghiệp cần truyên truyền để nâng cao ý thức, có chính sách thưởng phạt, thậm chí còn cho nghỉ việc nếu người lao động không triển khai đúng pháp luật về an toàn lao động của doanh nghiệp. Như vậy, mới hạn chế tai nạn thương tâm tương quan đến bảo đảm an toàn xảy ra. Bởi lẽ, nếu trong kỳ đánh giá, có tai nạn thương tâm tương quan an toàn lao động xảy ra thì vấn để đạt được tiêu chuẩn BSCI cũng là yếu tố khó khăn vất vả khi truy thuế kiểm toán .

Về vấn đề bảo vệ môi trường:

Doanh nghiệp xanh hay doanh nghiệp bảo vệ tốt môi trường tự nhiên luôn là yếu tố được chăm sóc không chỉ là lao lý Nhà nước mà sẽ ảnh hưởng tác động đến tâm ý của người mua khi sử dụng loại sản phẩm của doanh nghiệp đó, đặc biệt quan trọng là doanh nghiệp xuất khẩu. Trách nhiệm xã hội với người mua và với hội đồng ảnh hưởng tác động rất lớn đến uy tín của doanh nghiệp. Trong khi sản xuất mẫu sản phẩm thủy hải sản luôn đương đầu với yếu tố ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, ảnh hưởng tác động đến khu dân cư và chất thải thải ra thiên nhiên và môi trường. Nhiều doanh nghiệp mặc dầu được kiến thiết xây dựng nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp, nước thải được đưa vào mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý nước thải chung của khu công nghiệp trước khi đưa ra thiên nhiên và môi trường, đã thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý nước thải riêng cho doanh nghiệp mình. Việc này có 2 quyền lợi : ( 1 ) Bảo vệ thiên nhiên và môi trường ; ( 2 ) Nếu chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn thì ngân sách phải trả cho giải quyết và xử lý nước thải của khu công nghiệp cũng sẽ giảm. Vấn đề chứng từ kế toán chưa được tàng trữ, vật chứng rõ ràng ngân sách này .
Vấn đề khác tương quan đến quy trình sản xuất : như mạng lưới hệ thống thùng chứa, mạng lưới hệ thống dữ gìn và bảo vệ dầu máy cho chạy máy sản xuất, phải có thùng chứa chuyên được dùng, xung quanh được kiến thiết xây dựng bệ, … để tránh hoàn toàn có thể thẩm thấu vào mạng lưới hệ thống nước ngầm, … những chất thải hay phụ phẩm, phế phẩm phải có bồn chứa, thùng chứa, … Vấn đề giải quyết và xử lý mùi và khói bụi do quy trình sản xuất tạo ra cũng phải được quan tâm .
Vấn đề bảo vệ thiên nhiên và môi trường tác động ảnh hưởng rất lớn đến hạng BSCI cũng như truy thuế kiểm toán đánh giá đạt hay không đạt của tiêu chuẩn trong mạng lưới hệ thống đánh giá BSCI. Chính vì thế, trong doanh nghiệp chế biến thủy hải sản xuất khẩu cần có mạng lưới hệ thống kế toán thiên nhiên và môi trường, tổng hợp ngân sách tương quan đến bảo vệ môi trường tự nhiên và phân phối cho truy thuế kiểm toán khi triển khai truy thuế kiểm toán, dẫn chứng ngân sách tương quan dẫn chứng cho quy trình bảo vệ thiên nhiên và môi trường của doanh nghiệp .

Các vấn đề khác:

Trên đây là 3 yếu tố chính mà đánh giá BSCI hay mắc phải. Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố khác hay bị mắc phải khi truy thuế kiểm toán như : yếu tố lao động nữ, yếu tố sử dụng lao động trẻ nhỏ, cưỡng bức lao động hay yếu tố phân phối lao động trong thời điểm tạm thời, … cũng cần được chăm sóc. Với vai trò của mình, doanh nghiệp cần phải thiết kế xây dựng quy định về yếu tố này như : được cho phép lao động nữ nghỉ được hưởng lương hoặc sẽ được chi trả lương 3 ngày / tháng cho nữ lao động trong độ tuổi sinh sản. Nhiều doanh nghiệp quên đi yếu tố này cũng sẽ bị tác động ảnh hưởng khi truy thuế kiểm toán đánh giá .
Có nhiều yếu tố nhỏ khác mà những doanh nghiệp không coi trọng, nhưng khi đánh giá đã ảnh hưởng tác động đến hạng BSCI khi truy thuế kiểm toán nhà xưởng và doanh nghiệp .
Về kế toán : Cần có hồ sơ tàng trữ khá đầy đủ lao động của doanh nghiệp, chính sách chủ trương cho người lao động và chính sách chi trả kịp thời cho người lao động, làm vật chứng khi đánh giá .

LỢI ÍCH CỦA TIÊU CHUẨN BSCI CHO DOANH NGHIỆP

Ngày càng nhiều những Doanh Nghiệp Nước Ta chăm sóc đến nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội. Điều này cho biết rằng Doanh Nghiệp đó ngoài hoạt động giải trí kinh doanh thương mại có đạo đức ra còn có nghĩa vụ và trách nhiệm với người lao động, môi trường tự nhiên và xã hội vv. Cụ thể là ngày càng nhiều Doanh Nghiệp vận dụng tiêu chuẩn BSCI – Bộ tiêu chuẩn đánh giá nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội .

BSCI là bộ tiêu chuẩn dùng để đánh giá và tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, nhằm tạo ra các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Châu Âu. Bộ tiêu chuẩn này nhanh chóng được các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, các nhà nhập khẩu, nhà sản xuất hàng tiêu dùng, các công ty bán lẻ trên thế giới đánh giá cao và áp dụng.

Bộ quy tắc ứng xử BSCI là nền tảng cốt lõi mà những tổ chức triển khai, doanh nghiệp trong chuỗi đáp ứng và tuân thủ nhằm mục đích tiềm năng sau cuối là cải tổ điều kiện kèm theo thao tác của người lao động trong chuỗi đáp ứng toàn thế giới trên toàn quốc tế. Đánh giá về quyền lợi BSCI, nhiều tập đoàn lớn quốc tế cho rằng, nó làm tăng tính cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp trên thị trường, tăng hiệu suất lao động. Giảm ngân sách và cải tổ điều kiện kèm theo thao tác cũng như sức khỏe thể chất của người lao động không thay đổi nhân sự, ..
Áp dụng BSCI, những nhà cung ứng xuất khẩu Nước Ta sẽ cải tổ vĩnh viễn những tiêu chuẩn xã hội, qua đó đổi khác tốt hơn điều kiện kèm theo thao tác cho người lao động, quan hệ lao động, tác dụng kinh doanh thương mại và chất lượng xã hội của loại sản phẩm. Có thể coi BSCI không chỉ là tấm hộ chiếu cho sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu Nước Ta vào thị trường quốc tế, mà còn là một dẫn chứng của mối quan hệ lành mạnh giữa người lao động và người sử dụng lao động .

Để được Tư Vấn BSCI xin liên hệ thuvientieuchuan.org theo số Hotline: 0948.690.698

You may also like

Để lại bình luận