Văn phòng Công nhận chất lượng – Wikipedia tiếng Việt

Bởi tonghopsite

Văn phòng Công nhận chất lượng có tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là Bureau of Accreditation (Viết tắt là BoA) là một tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với chức năng thực hiện hoạt động đánh giá công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp gồm phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, phòng xét nghiệm y tế, tổ chức giám định và tổ chức chứng nhận.

Văn phòng Công nhận Chất lượng [ 1 ] là tổ chức triển khai công nhận có thẩm quyền thực thi hoạt động giải trí công nhận biểu lộ chính thức rằng tổ chức triển khai đó có đủ năng lượng để triển khai những việc làm đơn cử về đánh giá sự tương thích. Thẩm quyền của tổ chức triển khai công nhận BoA được nhà nước giao .Văn phòng Công nhận Chất lượng là thành viên rất đầy đủ của 03 tổ chức triển khai quốc tế và khu vực về công nhận : Tổ chức công nhận Châu Á Thái Bình Dương – Thái Bình Dương ( APAC ), Thương Hội công nhận phòng thí nghiệp quốc tế ( ILAC ) và Diễn đàn công nhận quốc tế ( IAF ) .

Văn phòng Công nhận Chất lượng được thành lập năm 1995 [2] thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ). Đến tháng 7 năm 2009, Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 1101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2009[3] về các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

 • Văn phòng Công nhận Chất lượng là tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức và thực hiện hoạt động công nhận phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
 • Văn phòng Công nhận chất lượng được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.
 • Văn phòng Công nhận chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Contents

Nhiệm vụ, quyền hạn[sửa|sửa mã nguồn]

Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) có 9 nhiệm vụ quyền hạn chính:[4]

 1. Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ để công nhận cho các phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định và các tổ chức đánh giá sự phù hợp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo thông lệ quốc tế.
 2. Tổ chức đào tạo, đăng ký và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên gia đánh giá công nhận (chuyên gia nội bộ và chuyên gia cộng tác viên bên ngoài thực hiện đánh giá công nhận theo thỏa thuận hợp tác với Văn phòng Công nhận chất lượng).
 3. Tham gia các hoạt động liên kết đánh giá công nhận vói các tổ chức công nhận của các nước, hợp tác quốc tế song phương hoặc đa phương về công nhận theo quy định của pháp luật.
 4. Tham gia ký kêt thỏa ước thừa nhận lân nhau vê kêt quả công nhân theo quy định của các tổ chức quốc tế và khu vực về cồng nhận; đại diện của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực về công nhận khi được Bộ trưởng ủy quyền,
 5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiện vụ, hội nghị, hội thảo, thông tin, tuyên truyền, quảng bá, các sự kiện liên quan đến hoạt động công nhận theo quy định của pháp luật.
 6. Ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ khác (trừ hoạt động tư vấn cho tố chức đề nghị công nhận) với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 7. Tham gia xây dựng chính sách, chiến lược, các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia và các quy định khác liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp.
 8. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và hồ sơ, tài liệu của Văn phòng Công nhận chất lượng theo phân cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ và theo quy định của pháp luật.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao

Lãnh đạo lúc bấy giờ[sửa|sửa mã nguồn]

Ban Lãnh đạo Văn phòng Công nhận Chất lượng [ 5 ] gồm có :

 1. Ông Vũ Xuân Thủy – Giám đốc.
 2. Bà Trần Thị Thu Hà – Phó Giám đốc.
 3. Ông Đặng Quốc Quân – Phó Giám đốc.
 4. Ông Đinh Bách Việt – Phó Giám đốc.

Cơ cấu tổ chức triển khai[sửa|sửa mã nguồn]

Cơ cấu tổ chức triển khai văn phòng công nhận chất lượng gồm :

 1. Phòng kế hoạch – Tài chính
 2. Phòng Hành chính – Tổng hợp
 3. Phòng nghiệp vụ Hóa, sinh, dược, An toàn sinh học, Y tế (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 1)
 4. Phòng nghiệp vụ Đo lường – hiệu chuẩn, cơ, Điện, vật liệu xây dựng, Không phá hủy, Thử nghiệm thành thạo (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 2)
 5. Phòng Nghiệp vụ Giám định (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 4)
 6. Phòng nghiệp vụ Chứng nhận (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 5)
 7. Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

Trao Giải và thành tựu[sửa|sửa mã nguồn]

 • Tháng 10 năm 2020, Văn phòng Công nhận Chất lượng công nhận cho ISOCERT, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Tổng công ty May 10-CTCP
 • Tháng 12 năm 2020, Văn phòng Công nhận Chất lượng công nhận Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức, Viện Vật Liệu Xây Dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường Bắc Ninh

Đến nay, Văn phòng Công nhận Chất lượng đã công nhận cho gần 1500 Phòng thí nghiệm, Phòng thí nghiệm Y tế, Tổ chức giám định, Tổ chức ghi nhận .

Các tiêu chuẩn được đề cập[sửa|sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

You may also like

Để lại bình luận