Bản Việt khuyến nghị MUA cổ phiếu Nhơn Trạch 2 (NT2), nâng giá mục tiêu lên 27.900 đ/cp

Bởi tonghopsite
nt2-1631602861.jpeg
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) 

Lý do là kiểm soát và điều chỉnh tăng 4 % dự báo EPS tổng hợp quy trình tiến độ 2021 – 2026. Kỳ vọng NT2 sẽ được hưởng lợi từ sự phục sinh hoạt động giải trí sản xuất và dự báo lợi suất cổ tức mê hoặc là 8,6 % / 9,4 % / 12,9 % dựa trên DPS là 2 nghìn / 2.200 / 3.000 đồng lần lượt cho những năm 2021 / 2022 / 2023 .

 

Cập nhật ngày 14/9/2021: BSC khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 24,700 VNĐ/CP cho năm 2022

    BSC khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 24,700 VNĐ/CP cho năm 2022 dựa trên phương pháp EV/EBITDA với tỷ suất trung bình ngành là 7.0x.
 
Dự báo kết quả kinh doanh
    BSC dự báo DTT và LNST 2021 lần lượt đạt 6,049 tỷ VNĐ (-1% yoy) và 318 tỷ VNĐ (-49% yoy), EPS FW 2021 = 1,104 VNĐ/CP với giả định: (1) Sản lượng điện sản xuất năm 2021 có thể đạt 3.48 tỷ kWh (-11% yoy) và (2) Giá nhập khí nhiên liệu trong năm 2021 dự báo ở mức 7.5 USD/MMBTU (+20% yoy).
    BSC dự báo DTT và LNST 2022 lần lượt đạt 6,490 tỷ VNĐ (+7% yoy) và 416 tỷ VNĐ (+31% yoy), EPS FW 2022 = 1,444 VNĐ/CP với giả định: (1) Sản lượng điện sản xuất năm 2022 có thể đạt 3.68 tỷ kWh (+6% yoy) nhờ sự phục hồi trong 2H2022 khi La Nina kết thúc; (2) Giá nhập khí nhiên liệu trong năm 2022 có thể đạt 7.6 USD/MMBTU (+2% yoy) và (3) Chi phí tài chính -81% yoy do không phải trả các khoản chi phí liên quan đến các khoản vay ngoại tệ.
 
Quan điểm đầu tư
    Kỳ vọng phục hồi về KQKD của NT2 khi sản lượng điện hồi phục kể từ 2H2022. 
    Dòng tiền ổn định từ năm 2022 giúp NT2 trả cổ tức ở mức cao hàng năm.
Rủi ro đầu tư
    Rủi ro gián đoạn hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh tại khu vực phía Nam.
 
Cập nhật doanh nghiệp 
    Trong 1H2021, NT2 ghi nhận DTT và LNST lần lượt đạt 3,265 tỷ VNĐ (-9% yoy) và 139 tỷ VNĐ (-67% yoy), tương đương với 42% và 30% kế hoạch năm 2021. 
    Sản lượng điện sản xuất 1H2021 đạt 1.9 tỷ kWh (-21% yoy), hoàn thành 41% KH năm, do nguồn nhiệt điện khí toàn hệ thống bị giảm công suất huy động.
    Chi phí lãi vay -62% yoy do NT2 đã hoàn thành trả hết nợ vay dài hạn có gốc ngoại tệ trong 1H2021. Tính đến cuối Q2/2021, dư nợ vay của DN còn 639 tỷ VNĐ, chủ yếu là vay vốn lưu động.

Để lại bình luận