Cập nhật cổ phiếu PHR (Cao su Phước Hòa): quý 4/2021 lợi nhuận 209 tỷ, giảm 50%

Bởi tonghopsite

phr-1618326052.jpeg

CTCP Cao su Phước Hòa ( PHR )

Giá bán mủ tăng, Cao su Phước Hòa lãi riêng lẻ quý IV đạt 209 tỷ đồng

Giá vốn tăng thấp hơn nên lãi gộp đạt 78 tỷ đồng, tăng 126%. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 6,7% lên 13,2%. Doanh thu tài chính tăng 19% lên 179 tỷ đồng, song lợi nhuận khác giảm mạnh từ 332 tỷ về 12 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận sau thuế đạt 209 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cho biết giá bán tăng đã làm cho doanh thu từ kinh doanh thương mại mủ cao su đặc tăng. Lợi nhuận hoạt động giải trí kinh tế tài chính tăng nhờ tăng tiền thu từ cổ tức. Song, tiền thu từ thanh lý cao su đặc giảm và cùng kỳ năm trước có ghi nhận tiền đền bù tương hỗ thiệt hại khi chuyển giao đất thực thi dự án Bất Động Sản Khu công nghiệp Nam Tân Uyên lan rộng ra tiến trình 2 là 304 tỷ đồng .
Lũy kế cả năm, lệch giá thuần đạt 1.463 tỷ đồng, tăng 38 %. Lãi gộp 184 tỷ đồng, tăng 162 %. Biên doanh thu gộp tăng từ 6,6 % lên 12,57 %. Song doanh thu khác giảm mạnh từ 959 tỷ đồng về 33 tỷ đồng. Do vậy, doanh thu sau thuế giảm 65 % xuống 331 tỷ đồng .
Giá bán cao su đặc tăng đã giúp cho doanh thu kinh doanh thương mại mủ cao su đặc của Doanh Nghiệp tăng. Tuy nhiên, doanh thu sau thuế giảm 65,3 % so vói cùng kỳ do tiền thu từ thanh lý gỗ cao su đặc giảm và cùng kỳ năm trước có ghi nhận 304 tỷ đồng xu tiền đền bù tương hỗ thiệt hại khi chuyển giao đất triển khai dự án Bất Động Sản Khu công nghiệp Nam Tân Uyên lan rộng ra tiến trình 2 .

Cập nhật quý 2/2021: lợi nhuận giảm mạnh

CTCP cao su đặc Phước Hòa ( mã CK : PHR ) đã công bố báo cáo giải trình kinh tế tài chính quý 2/2021 của công ty mẹ với doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ .
Theo đó, quý 2 nhờ giá bán tăng làm cho doanh thu từ kinh doanh thương mại mủ cao su đặc tăng giúp công ty mẹ cao su đặc Phước Hoà ( PHR ) đạt lệch giá thuần đạt hơn 349 tỷ đồng, tăng 142 % so với cùng kỳ .
Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của lệch giá nên doanh thu gộp đạt hơn 32 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần so với quý 2/2020 .
Sau khi trừ những khoản ngân sách công ty mẹ PHR lãi thuần 30 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lượng 4,4 tỷ đồng của quý 2/2020 .
Do lãi từ hoạt động giải trí khác giảm mạnh từ gần 317 tỷ đồng xuống còn gần 16 tỷ đồng khiến lãi sau thuế của công ty mẹ PHR chỉ đạt gần 37 tỷ đồng giảm 86 % so với quý 2/2020 .

Luỹ kế nửa đầu năm 2021, công ty mẹ PHR đạt 591 tỷ đồng lệch giá thuần tăng 87 % so với cùng kỳ tuy nhiên LNST chỉ đạt 58 tỷ đồng giảm 85 % do hụt lãi khác .
Theo ban chỉ huy, năm 2021 được dự báo liên tục là một năm khó khăn vất vả, nhất là so với hoạt động giải trí khai thác mủ cao su đặc, khối loại sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su đặc liên tục chịu sự cạnh tranh đối đầu nóng bức, khối khu công nghiệp chưa có tín hiệu rõ ràng về chính sách thuê đất, quy đổi mục tiêu sử dụng đất. Bên cạnh đó, từ năm 2021 trở đi, những dự án Bất Động Sản tái canh trồng cao su đặc không được miễn tiền thuê đất trong quy trình tiến độ góp vốn đầu tư cơ bản … Mặt khác, PHR dự liên tục thu tiền bồi thường VSIP III với khoảng chừng 691 tỷ đồng .
Năm 2021, PHR đặt tiềm năng tổng doanh thu công ty mẹ đạt 2.129 tỷ đồng, giảm 4 % so với năm ngoái ; doanh thu trước thuế tương ứng 865 tỷ đồng, giảm 25 % so với năm 2020. Như vậy với kế hoạch này kết thúc nửa đầu năm PHR mới hoàn thành xong được 28 % tiềm năng về lệch giá và 8 % tiềm năng doanh thu .

Cập nhật quý 1/2021: lợi nhuận quý 1/2021 thấp hợp lý

CTCP Cao su Phước Hòa ( PHR ) công bố báo cáo giải trình kinh tế tài chính quý 1/2021 của riêng công ty mẹ với lệch giá tăng mạnh 41 % YoY đạt 241 tỷ đồng trong khi doanh thu ròng giảm 85 % YoY chỉ còn 21 tỷ đồng .
Lợi nhuận của riêng công ty mẹ PHR giảm hầu hết do khoản thu nhập ròng khác giảm mạnh so với cùng kỳ .
Trong quý 1/2020, PHR ghi nhận thu nhập ròng khác đạt 170 tỷ đồng, hầu hết nhờ khoản bồi thường từ quy đổi đất cao su đặc sang đất tăng trưởng dự án Bất Động Sản KCN Nam Tân Uyên 2 Mở rộng ( NTU3 ) .
Trong khi đó, PHR chỉ ghi nhận 4,9 tỷ đồng doanh thu ròng khác, trong đó không gồm có thu nhập từ bồi thường .
KQKD quý 1/2021 thấp tương thích với kỳ vọng hiện tại khi chúng tôi kỳ vọng động lực dẫn dắt doanh thu chính cho PHR ( quy đổi đất cao su đặc sang KCN VSIP III ) không được thực thi trong quý 1/2021 .
Dự báo lệch giá hợp nhất năm 2021 đạt 1,700 tỷ đồng ( + 1,3 % YoY ) và LNST sau quyền lợi CĐTS hợp nhất đạt 1,100 tỷ đồng ( + 1,5 % YoY ) .
Lợi nhuận dự kiến đa phần đến từ thu nhập từ khoản bồi thường trị giá 898 tỷ đồng từ quy đổi đất cao su đặc tự nhiên của PHR sang KCN VSIP III .

Công ty Chứng khoán Bản Việt khuyến nghị MUA cho PHR với giá mục tiêu 74.000 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 34,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 6,9%.

phr-doanh-nghiep-1618326170.png

phr-doanh-nghiep-2-1618326159.png

 

You may also like

Để lại bình luận