Cổ phiếu LPB – Phân tích Nhận định Đánh giá CP LPB 2022

Bởi tonghopsite

Cổ phiếu LPB – Nhận định Phân tích Đánh giá CP LPB

LPB Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Nhận định Cổ phiếu LPBCHỜ MUA Ngân hàng vừa thông qua phương án phát hành 35 triệu cổ phiếu cho người lao động với giá 10,000. Ngân hàng nhà nước mới đây cũng đã chấp thuận cho VNPost chuyển nhượng phần vốn góp tại LPB tương đương tỷ lệ sở hữu 10.15%. Chất lượng tài sản được cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp khoảng 1.4% và ngân hàng đã xử lý xong trái phiếu VAMC. Cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng giá tương đối hấp dẫn với P/B 1.6x so với P/B ngành 2.0x.

Phân tích Cổ phiếu LPBCHỜ MUA Ngân hàng nhà nước mới đây đã chấp thuận cho VNPost chuyển nhượng phần vốn góp tại LPB tương đương tỷ lệ sở hữu 10.15%. LPB cũng đã được nới room tín dụng lên 18.1%. Chất lượng tài sản được cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp khoảng 1.4% và ngân hàng đã xử lý xong trái phiếu VAMC. Cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng giá tương đối hấp dẫn với P/B 1.7x so với P/E ngành 2.0x.

Phân tích Cổ phiếu LPBMUA@21,200 Ngân hàng mới đây đã được nới room tín dụng lên 18.1%. Lũy kế 9T/2021, LPB đạt 2.802 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 61% so với cùng kỳ 2020 và hoàn thành 87.5% kế hoạch năm. Chất lượng tài sản được cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp khoảng 1.4% và ngân hàng đã xử lý xong trái phiếu VAMC. Cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng giá tương đối hấp dẫn với P/B 1.6x so với P/B ngành 2.1x.

Nhận định Cổ phiếu LPBCHỜ MUA Ngân hàng mới đây đã được nới room tín dụng lên 18.1%. Lũy kế 9T/2021, LPB đạt 2,802 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 61% so với cùng kỳ 2020 và hoàn thành 87.5% kế hoạch năm. Chất lượng tài sản được cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp khoảng 1.4% và ngân hàng đã xử lý xong trái phiếu VAMC. Cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng giá tương đối hấp dẫn với P/B fw 2021 1.7x và P/E fw 2021 10.1x .

Phân tích Cổ phiếu LPBCHỜ MUA Lũy kế 9T/2021, LPB ước tính đạt 2.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 61% so với cùng kỳ 2020 và hoàn thành 87.5% kế hoạch năm. Thu nhập lãi thuần tăng 33.8% và lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 52.9%. Chất lượng tài sản được cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp khoảng 1.4% và ngân hàng đã xử lý xong trái phiếu VAMC. Cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng giá tương đối hấp dẫn với P/B fw 2021 1.5x và P/E fw 2021 8.9x .

Nhận định Cổ phiếu LPB
CHỜ MUA Lợi nhuận trước thuế 5T/2021 ước đạt 1,700 tỷ đ, hoàn thành 60% kế hoạch năm. Ngân hàng mới nhận được chấp thuận tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%. Chất lượng tài sản được cải thiện, ngân hàng đã xử lý xong trái phiếu VAMC. Ngân hàng có kế hoạch phát hành riêng lẻ 66.7 tr cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tỷ lệ sở hữu lên 9,99%.
Lợi nhuận trước thuế 5T / 2021 ước đạt 1,700 tỷ đ, hoàn thành xong 60 % kế hoạch năm. Ngân hàng mới nhận được chấp thuận đồng ý tăng vốn điều lệ trải qua chia cổ tức bằng CP tỷ suất 12 %. Chất lượng gia tài được cải tổ, ngân hàng nhà nước đã giải quyết và xử lý xong trái phiếu VAMC. Ngân hàng có kế hoạch phát hành riêng không liên quan gì đến nhau 66.7 tr CP cho nhà đầu tư quốc tế, nâng tỷ suất chiếm hữu lên 9,99 % .

Đánh giá Cổ phiếu LPB
Chờ mua Triển vọng 2021 tích cực khi ngân hàng tập trung đẩy mạnh phân khúc bán lẻ, kết quả kinh doanh Q1/2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 1,112 tỷ đ, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Chất lượng tài sản được cải thiện, ngân hàng đã xử lý xong trái phiếu VAMC. Ngân hàng có kế hoạch bán 4,99% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2021 và ký mới hợp đồng banca hết hạn cuối 2021 sẽ là động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Cổ phiếu đã tăng 20% kể từ khi chúng tôi khuyến nghị ở mức giá 16,000 nên nên các nhà đầu tư đang có vị thế có thể tiếp tục nắm giữ.

Nhận định LPB
Mua @16.1 Kết quả kinh doanh 2020 tích cực với TOI và lợi nhuận ròng tăng 19% và 16% yoy; tăng trưởng tín dụng đạt 26%, được hỗ trợ bởi việc phát hành thành công vốn cấp 2. Chất lượng tài sản được cải thiện, ngân hàng đã xử lý xong trái phiếu VAMC. Ngân hàng có kế hoạch bán 4,99% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2021 và ký mới hợp đồng banca hết hạn cuối 2021 sẽ là động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Định giá ở mức thấp so với TB ngành (P/B đạt 1.0 so với TB ngành P/B: 1.8)

Đánh giá Cổ phiếu LPB
Chờ bán Kết quả kinh doanh 9T/2020 khả quan với lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm đề ra, đạt 1,740 tỷ đồng (+7% yoy); tổng tài sản 214,000 tỷ đồng, huy động thị trường 1 là 175,000 tỷ đồng và cho vay thị trường 1 đạt 160,000 tỷ đồng. LPB được chấp thuận niêm yết trên HOSE ngày 14/10/2020 và thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% để tăng vốn điều lệ. Cổ phiếu đã tăng giá hơn 35% kể từ thời điểm tháng 8 khi khuyến nghị ở mức giá 9,200 và định giá đang ở mức không còn quá hấp dẫn P/B forward ~0.9x (TB ngành 1.3x) nên nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ và cân nhắc thời điểm chốt lời.

Nhận định LPB
Chờ mua KQKD Q2/2020 với TOI tăng 3% yoy nhưng chi phí hoạt động tăng 10% và chi phí dự phòng tăng 14% yoy do LPB xử lý toàn bộ trái phiếu VAMC khiến lợi nhuận trước thuế giảm 10% yoy. Chất lượng tài sản ở mức trung bình với tỉ lệ dự phòng/nợ xấu vẫn ở mức thấp và tỉ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 1.4% lên 1.6% nhưng LPB đã xử lý xong trái phiếu VAMC nên giảm áp lực trích lập 6T cuối năm. Ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 10%, và niêm yết trên sàn HOSE trong năm 2020. Đồng thời, LPB dự kiến chào bán riêng lẻ 59,6 triệu cp cho nhà đầu tư nước ngoài với giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cp.\

Đánh giá Cổ phiếu LPB
Chờ bán Chất lượng tài sản ở mức trung bình với tỉ lệ dự phòng/nợ xấu vẫn ở mức thấp và chưa xử lý xong trái phiếu VAMC nên áp lực trích lập dự phòng sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng lợi nhuận. Ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 10%, và niêm yết trên sàn HOSE trong năm 2020. Đồng thời, LPB dự kiến chào bán riêng lẻ 59,6 triệu cp cho nhà đầu tư nước ngoài với giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

You may also like

Để lại bình luận