Đánh giá – Wikipedia tiếng Việt

Bởi tonghopsite

Đánh giá có nghĩa nhận định giá trị. Những từ có nghĩa gần với đánh giá là phê bình, nhận xét, nhận định, bình luận, xem xét.[1] Đánh giá 1 đối tượng nào đó, chẳng hạn một con người, một tác phẩm nghệ thuật, một sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ, đội ngũ giáo viên hay đánh giá tác động môi trường và có ý nghĩa quan trọng trong nhiều lĩnh vực như chính trị, nghệ thuật, thương mại, giáo dục hay môi trường.
[2]

Contents

Các từ tương quan[sửa|sửa mã nguồn]

Phê bình có nghĩa xem xét, nghiên cứu và phân tích, đánh giá ưu điểm và khuyết điểm ; hoặc là nêu lên khuyết điểm để góp quan điểm, để chê trách ; hoặc là nhận xét và đánh giá, gắn với việc làm gọi là phê bình văn học so với một tác phẩm. Nhận xét có nghĩa đưa ra quan điểm có xem xét và đánh giá về một đối tượng người dùng nào đó. Còn động từ nhận định và đánh giá có nghĩa đưa ra quan điểm có đặc thù đánh giá, Tóm lại, Dự kiến về một đối tượng người tiêu dùng, một tình hình nào đó. Bình luận có nghĩa bàn và đánh giá, đánh giá và nhận định về một tình hình, một yếu tố nào đó. Xem xét có nghĩa khám phá, quan sát kỹ để đánh giá, rút ra những nhận xét, những Kết luận thiết yếu. [ 1 ]Trong tiếng Anh, những từ gần nghĩa với đánh giá, phê bình hay phản hồi là những từ review, appraise, evaluate, assess, reconsider hay rate. Theo Từ điển Anh – Việt của Viện Ngôn ngữ học, Nhà xuất bản Tp. Hồ Chí Minh năm 1993, review có nghĩa xem lại hoặc xét lại ( cái gì ) ; ôn lại ( nhất là những sự kiện đã qua ) trong trí óc ; nhìn tổng quát, hồi tưởng ; hoặc là viết bài phê bình ( một cuốn sách, một bộ phim, v.v … ) để đăng báo. Động từ appraise có nghĩa đánh giá hoặc xác lập phẩm chất của ( ai / cái gì ). Evaluate có nghĩa tìm ra hoặc xác lập quan điểm về mức giá trị của ai / cái gì ; định giá, đánh giá. Trong khi đó động từ assess có nghĩa quyết định hành động hoặc ấn định giá trị của cái gì ; đánh giá, định giá ; hoặc là ước đạt chất lượng của cái gì, đánh giá. Rate có nghĩa ước đạt giá trị của ai, cái gì hay là định giá, đánh giá, ước đạt ; xếp hạng hoặc được coi theo một cách được nói rõ. [ 3 ]

Lĩnh vực thẩm mỹ và nghệ thuật[sửa|sửa mã nguồn]

Hoạt động phê bình gắn bó ngặt nghèo với hầu hết những nghành nghệ thuật và thẩm mỹ, như phê bình âm nhạc, phê bình sân khấu, phê bình điện ảnh, phê bình hội họa, v.v …
Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, hoạt động giải trí phê bình văn học tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ và có ảnh hưởng tác động lớn tới hoạt động giải trí sáng tác cũng như cảm thụ tác phẩm của fan hâm mộ. Phê bình văn học ” là sự phán đoán, bình phẩm, đánh giá và lý giải tác phẩm văn học, đồng thời kèm theo việc phán đoán, phản hồi, lý giải, đánh giá những hiện tượng kỳ lạ đời sống mà tác phẩm nói tới. Tùy thể tài và mục tiêu, phê bình văn học hoàn toàn có thể thể hiện năng lực cũng như đặc tính của mình mở màn từ một thông tin đơn thuần của một fan hâm mộ về một tác phẩm mới ra đời, và kết thúc là việc đặt ra những yếu tố về văn học và xã hội. ” Có thể coi Thi nhân Nước Ta của những tác giả Hoài Thanh và Hoài Chân là tác phẩm phê bình văn học nổi tiếng nhất ở Nước Ta thời tân tiến .

Lĩnh vực chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Hoạt động phê bình và tự phê bình thường xuyên được Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng nhằm mục đích kiến thiết xây dựng Đảng vững mạnh .Trong Báo cáo tổng kết công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ IV được trình diễn vào ngày 17 tháng 12 năm 1976 có tới 34 từ ” phê bình ” và 20 từ ” tự phê bình “. [ 4 ] Chẳng hạn, Báo cáo nhu yếu những đảng viên ” Phải phát huy truyền thống cuội nguồn cách mạng của Đảng, nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối chính trị đúng đắn và phát minh sáng tạo của Đảng, rèn luyện ý thức tổ chức triển khai và kỷ luật, ý thức dân chủ, tập thể, ý thức làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, tôn trọng và lắng nghe quan điểm của cấp dưới, của cán bộ, đảng viên, thành khẩn tự phê bình và phê bình. ” Báo cáo vạch ra chính sách phê bình và tự phê bình phải thực thi đồng thời ” từ trên xuống ” và ” từ dưới lên ” : ” Cần thực thi tráng lệ và có chất lượng chính sách tự phê bình và phê bình từ trên xuống và từ dưới lên. Đó là một nhu yếu bức thiết để nâng cao chất lượng chỉ huy tập thể, tăng cường hoạt động và sinh hoạt dân chủ và đoàn kết, nhất trí trong Đảng, bảo vệ cho quyền kiểm tra của mỗi đảng viên so với việc làm của Đảng được tôn trọng một cách vừa đủ. ” và ” Phải làm cho vũ khí tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên, thật sự trở thành vũ khí sắc bén của toàn Đảng, làm cho tự phê bình và phê bình thật sự là một quy luật tăng trưởng của Đảng. Việc đó sẽ có công dụng to lớn so với việc củng cố Đảng. “Sau 35 năm thực thi Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 16/01/2012, thay mặt đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký phát hành Nghị quyết số 12 – NQ / TW – Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XI ) : Một số yếu tố cấp bách về thiết kế xây dựng Đảng lúc bấy giờ. Nghị quyết này chú trọng tới hoạt động giải trí phê bình và tự phê bình của đảng viên, kể cả những đảng viên giữ những cương vị chỉ huy cao nhất trong Đảng. Trong Nghị quyết có 14 từ ” phê bình ” và ” tự phê bình “. Nghị quyết này nhận định và đánh giá ” Các nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vừa bị buông lỏng trong triển khai, vừa chưa được pháp luật đơn cử để làm cơ sở cho công tác làm việc kiểm tra, giám sát. “. Nghị quyết đề ra năm nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên. Trong đó, nhóm giải pháp thứ nhất là ” Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương tập trung chuyên sâu kiểm điểm, đánh giá làm rõ tại sao những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm nhưng chậm được khắc phục, xuất hiện còn yếu kém, phức tạp thêm ; làm rõ nguyên do trở ngại trong việc chỉ huy thực thi những nghị quyết của Trung ương về thiết kế xây dựng Đảng “. Nhóm thứ hai là ” những chiến sỹ Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương triển khai kiểm điểm, đánh giá liên hệ bản thân về tác dụng triển khai trách nhiệm được giao liên quan đến 1 số ít yếu tố cấp bách nêu trong Nghị quyết này, đề ra giải pháp khắc phục. Tập trung làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể, gương mẫu thực thi nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, tập thể chỉ huy, cá thể đảm nhiệm, tự phê bình và phê bình, nói song song với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống “. [ 5 ]

Lĩnh vực thương mại[sửa|sửa mã nguồn]

Trong nghành nghề dịch vụ thương mại, thông tin về loại sản phẩm thường không bình đẳng giữa người bán và người mua. Người bán thường có nhiều thông tin hơn người mua và thường thì chỉ cung ứng những thông tin bắt buộc về loại sản phẩm theo lao lý của pháp lý và thông tin có lợi cho người bán. Người mua có khuynh hướng tích lũy đủ thông tin về mẫu sản phẩm trước khi quyết định hành động mua, hai thông tin quan trọng nhất là chất lượng và Ngân sách chi tiêu. Ở nhiều chợ truyền thống cuội nguồn ở Nước Ta, hiện tượng kỳ lạ người mua sau hỏi người mua trước giá của mớ rau, cành hoa đào … và mua theo người mua trước khá thông dụng. Hoặc là hiệu ứng đám đông : thấy có nhiều người mua thì cũng mua theo. Đã hình thành những tổ chức triển khai bảo vệ người tiêu dùng, những dịch vụ tương hỗ người mua trong việc lựa chọn loại sản phẩm. Các nhà kinh doanh có uy tín cũng thực thi những hình thức để giúp nhận diện hình ảnh và mẫu sản phẩm của họ. Trong thực tiễn kinh doanh thương mại, một người bán hoàn toàn có thể bán nhiều mẫu sản phẩm của những nhà phân phối khác nhau và ngược lại, một mẫu sản phẩm hoàn toàn có thể được bán tại nhiều nơi bởi nhiều nhà phân phối. Do đó, người mua không chỉ chăm sóc tới thông tin tương quan tới mẫu sản phẩm mà còn chăm sóc tới thông tin về người bán hay nhà phân phối hàng hoá hoặc đáp ứng dịch vụ .

Thương mại truyền thống lịch sử[sửa|sửa mã nguồn]

Tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1997 đã Open Chương trình Hàng Nước Ta chất lượng cao. Các hoạt động giải trí hầu hết của Chương trình này hàng năm là tìm hiểu bầu chọn thương hiệu Hàng Nước Ta Chất Lượng Cao ( HVNCLC ) và tổ chức triển khai chuỗi hội chợ HVNCLC. Năm 2010 Hội Doanh nghiệp Hàng Nước Ta chất lượng cao được xây dựng. [ 6 ]

Thương mại điện tử[sửa|sửa mã nguồn]

Thương mại điện tử giúp người tiêu dùng thời cơ tuyệt vời để tìm kiếm thông tin về loại sản phẩm và nhà phân phối. Trước kia, người tiêu dùng đóng vai trò thụ động trong việc đánh giá mẫu sản phẩm, ví dụ điển hình như vấn đáp những phiếu khảo sát của những tổ chức triển khai đánh giá chất lượng loại sản phẩm. Ngày nay, mỗi người tiêu dùng hoàn toàn có thể nhanh gọn biết được đánh giá về mẫu sản phẩm hay nhà cung ứng của rất nhiều người đã có thưởng thức trong thực tiễn qua việc shopping và sử dụng mẫu sản phẩm đó .Trong khi dịch vụ đánh giá loại sản phẩm và người bán hàng trực tuyến ở Nước Ta mới Open thì trên quốc tế dịch vụ này đã tăng trưởng và phổ cập thoáng đãng. Tỷ lệ những website bán hàng tương hỗ người dùng tính năng đánh giá ( review ) và xếp hạng ( rating ) khá cao, đồng thời có nhiều website chuyên đánh giá và xếp hạng như resellerratings.com hay topsevenreviews.com .

Để lại bình luận