Bạn tuổi con gì ?Phương pháp tính nhanh

Bởi tonghopsite
Năm 1999 : Kỷ Mão năm 1996 : Bính Ngọ … .. Với những năm gần đây, nếu hỏi một ai đó năm ấy ứng với năm âm lịch là năm gì, thì phần nhiều ai ( sau một hồi tính nhẩm ) họ cũng tính ra Nhưng Nếu hỏi những năm “ cổ xưa “ hơn ( vd : năm 313 ) thì sao ? gần như ai cũng chịu ! Bài viết này tôi sẽ chỉ cho các bạn một giải pháp tính nhanh năm dương lịch ứng với năm âm lịch. Bắt đầu từ năm 0000 đến nay. Phương pháp của tôi độc lạ ở chổ : năm càng “ cổ xưa ” ta tính càng nhanh Đầu tiên tất cả chúng ta phải nắm hết 10 can chi ( mỗi can chi ứng với chữ số ở đầu cuối của năm đó ). Vd : Năm : 1642 có chữ số cuối là 2 vậy đó là năm Nhâm … … 0 : Canh 1 : Tân 2 : Nhâm 3 : Quý 4 : Giáp 5 : Ất

Năm 1999 : Kỷ Mão năm 1996 : Bính Ngọ….. Với những năm gần đây, nếu hỏi một ai đó năm ấy ứng với năm âm lịch là năm gì, thì hầu như ai ( sau một hồi tính nhẩm ) họ cũng tính ra Nhưng Nếu hỏi những năm “ cổ xưa “ hơn ( vd: năm 313 ) thì sao ? gần như ai cũng chịu ! Bài viết này tôi sẽ chỉ cho các bạn một phương pháp tính nhanh năm dương lịch ứng với năm âm lịch. Bắt đầu từ năm 0000 đến nay .Phương pháp của tôi độc đáo ở chổ : năm càng “ cổ xưa” ta tính càng nhanh Đầu tiên chúng ta phải nắm hết 10 can chi ( mỗi can chi ứng với chữ số cuối cùng của năm đó). Vd: Năm: 1642 có chữ số cuối là 2 vậy đó là năm Nhâm …… 0 : Canh 1 : Tân 2 : Nhâm 3 : Quý 4 : Giáp 5 : Ất

10 : Tuất
11 : Hợi
Bảng số 2
0 : Thìn
1 : Tỵ
2 : Ngọ
3 : Mùi
4 : Thân
5 : Dậu
6 : Tuất
7 : Hợi
8 : Tý
9 : Sửu
10 : Dần
11 : Mẹo
Chỉ cần thuộc 3 bảng này là cả 2000 năm đã nằm trong tay bạn !
Phương pháp tính : Ta lấy ví dụ : Năm 1642 ta chia làm 2 phần 16 và 42. Trước tiên ta lấy 2 số đầu ( ở đây là số 16 ) chia cho 3 có số dư là 1 vậy kết quả sẽ nằm ở bảng số 1 sau đó lấy 2 số sau ( ở đây là số 42 ) chia cho 12 ta có số dư là 6. Tra Kết quả ta thấy số 6 ứng với ngọ Vậy năm 1642 là năm nhâm ngọ .Rất đơn giản!. Tuy nhiên, với những người tính nhẩm không được tốt, thật khó để nhẩm 42 : 12 có số dư là bao nhiêu nên các bạn cần thuộc thêm các bội số của 12 là : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 chỉ cần chừng này thôi là bạn có thể tính nhanh như chớp. Ví dụ : Tính năm1065 ? Đầu tiên ta nhận thấy số cuối cùng là số 5, vậy chắc chắn nó là năm Ất …… 10 chia cho 3 kết quả số dư là 1 vậy kết quả nằm ở bảng 1 ( bạn chỉ cần học thuộc bảng này, bởi thường chúng ta cũng chỉ xem kết quả của những năm 19xx) 2 số sau của năm mình cần tính là 65 trong các bội số đã trình bày ở trên có số 60, vậy số dư ở đây là 5 ứng với tỵ. Kết quả 1065 : Ất Tỵ. Thật đơn giản phải không nào ?
Thêm : Bạn để ý ở 3 Bảng 3 tuổi cùng 1 chữ số, đó là tam hợp ( vd : số 0 ứng với 3 tuổi : Thân, Tý, Thìn: tam hợp )

You may also like

Để lại bình luận